Kategorie
Dobre praktyki

Czy barwy narodowe są kontrastowe?

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, podobnie jak wielu rodaków, co roku wywieszam biało-czerwoną Flagę Polski. Jako, że Barwy Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej używane są również w cyfrowej przestrzeni publicznej – np. na stronach internetowych, na portalach społecznościowych – zadałem sobie pytanie: czy stworzone przy użyciu tych dwóch kolorów treści spełniają wymogi minimalnego kontrastu zapisane w standardzie WCAG 2.1?

Biało-czerwona Flaga Polski

Zanim jednak będzie można to sprawdzić, musimy dowiedzieć się jakie dokładnie wartości kolorów stosowane są jako barwy Polski. Zgodnie z ustawą zasadniczą:

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.

— art. 28 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Nie jest to jednak zbyt precyzyjna definicja. Konstytucja kilka wierszy niżej jednak wskazuje:

Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

— art. 28 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Chodzi tu o ustawę z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18). W załączniku nr 2 do tej ustawy barwy Polski określono w przestrzeni barw CIE 1976 odpowiednio:

  • Biała: x = 0,315; y = 0,320; Y = 82,0; ΔE = 4,0.
  • Czerwona: x = 0,570; y = 0,305; Y= 16,0; ΔE = 8,0.

Po przeliczeniu powyższych ustawowych wartości dla bieli i czerwieni na przestrzeń barw sRGB, otrzymuje się stosowane na stronach internetowych wartości szesnastkowe – odpowiednio:

  • Biel: #E9E8E7
  • Czerwień: #D4213D

Dopiero powyższe wartości w sRGB możemy użyć do wyliczenia współczynnika kontrastu, o którym mowa w kryteriach sukcesu standardu WCAG 2.1.

Współczynnik kontrastu dla ustawowych barw narodowych względem siebie wynosi: 4,2:1. Jeśli skonfrontujemy tę wartość z kryterium sukcesu 1.4.3 (Minimalny kontrast) to – co ciekawe – okaże się, że może ono być jednocześnie spełnione i nie spełnione. Wszystko będzie zależało od tego, jakiej wielkości czcionka zostanie użyta do napisania białego tekstu na czerwonym tle lub czerwonego tekstu na białym tle.

Dla niepogrubionego tekstu napisanego czcionką mniejszą niż 18 pt, minimalny kontrast wynosi 4,5:1. W tym przypadku kryterium minimalnego kontrastu nie zostanie spełnione. Jeśli jednak tekst zostanie napisany czcionką większą niż 18 pt lub pogrubioną czcionką większą niż 14 pt, to kryterium zostanie spełnione gdyż minimalny kontrast dla tak sformatowanego tekstu wynosi 3:1.

Zobaczmy jak zastosowanie ustawowych barw Polski wygląda w praktyce.

To jest czerwony tekst na białym tle napisany normalną czcionką.

To jest biały tekst na czerwonym tle napisany normalną czcionką.

To jest czerwony tekst na białym tle napisany dużą czcionką.

To jest biały tekst na czerwonym tle napisany dużą czcionką.

Zbadanie powyższych przykładów popularnym narzędziem tota11y umożliwiającym testowanie kontrastu, potwierdza wspomniane wyżej spełnianie i niespełnianie kryterium 1.4.3 w zależności od zastosowanej wielkości czcionki.

Zrzut ekranu z narzędzia tota11y z wynikiem badania minimalnego kontrastu barw narodowych

Powyższy test oraz rozważania nie oznaczają bynajmniej, że należy ustawowo zmienić odcienie bieli i czerwieni – barw Polski – tak aby spełniały wymogi dostępności dotyczące minimalnego kontrastu. To bardziej przesłanie do nas wszystkich – redaktorów, programistów, webmasterów i zwykłych użytkowników portali społecznościowych – abyśmy rozważniej stosowali nasze barwy narodowe przy tworzeniu treści cyfrowych w internecie.

Autor: Mikołaj Rotnicki

Specjalista ds. dostępności – „ewangelista”, szkoleniowiec, konsultant, audytor. Propagator filozofii uniwersalnego projektowania. Współtwórca rozwiązań i aplikacji mobilnych wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku. Autor artykułów i publikacji poświęconych dostępności i nowoczesnym technologiom asystującym. Pasjonat urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.

Dodaj komentarz