Kategorie
Prawo

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało wzór deklaracji dostępności

W dniu 19 sierpnia 2019 Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało warunki techniczne publikacji oraz strukturę dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności”. Do przygotowania tej specyfikacji Ministerstwo zostało zobowiązane na mocy art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 848), która weszła w życie 23 maja 2019 roku.

Dokument ten określa jakie informacje powinna zawierać tzw. „Deklaracja dostępności”, a także w jaki sposób podmioty publiczne powinny zamieszczać ją na swoich stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych. Należy wskazać, iż „Deklaracja dostępności” pod względem zawartości merytorycznej, struktury oraz specyfikacji technicznej została ściśle zdefiniowana. Ma to na celu zapewnienie możliwości automatycznego odczytywania jej treści przez oprogramowanie monitorujące wykorzystywane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Ponadto deklaracje dostępności na różnych stronach internetowych będzie można łatwo porównywać i analizować ich zawartość.

Warto wspomnieć, że zgodnie z zapisami ustawy, na publikację deklaracji dostępności swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych podmioty publiczne mają czas do dnia 31 marca 2020 roku. Natomiast za jej brak na podmioty te mogą zostać nałożone surowe kary finansowe.

Zatem już teraz zachęcam do zapoznania się z artykułem: Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności” na stronie BIP Ministerstwa Cyfryzacji.

Autor: Mikołaj Rotnicki

Specjalista ds. dostępności – „ewangelista”, szkoleniowiec, konsultant, audytor. Propagator filozofii uniwersalnego projektowania. Współtwórca rozwiązań i aplikacji mobilnych wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku. Autor artykułów i publikacji poświęconych dostępności i nowoczesnym technologiom asystującym. Pasjonat urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.

Dodaj komentarz