Kategorie
Standardy

Zaproszenie do konsultacji polskiego tłumaczenia WCAG 2.1

Do 3 grudnia 2020 r. potrwają otwarte konsultacje tłumaczenia WCAG 2.1 na język polski. Każdy może zgłosić swoje uwagi.

Konsultacje kandydującego tłumaczenia z możliwie szerokim gronem zainteresowanych są kolejnym etapem procedury autoryzacji. Po zakończeniu konsultacji zostanie rozpoczęty proces weryfikacji kandydującego tłumaczenia z twórcami oryginalnego dokumentu – Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium). Organizacją koordynującą (tzw. Lead Translation Organization) procedury mającej na celu autoryzację polskiego tłumaczenia jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Z kandydującym tłumaczeniem WCAG 2.1 na język polski można zapoznać się pod adresem: http://wcag21.lepszyweb.pl.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do przesyłania, na specjalnie uruchomioną do tego celu przez W3C listę dyskusyjną, swoich uwag oraz sugestii do przedstawionego tłumaczenia. Mogą być one zgłaszane zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Aby dopisać się do listy, należy wysłać wiadomość e-mail o tytule „subscribe” na adres public-auth-trans-pl@w3.org. Archiwum wcześniejszej dyskusji na temat polskiego tłumaczenia WCAG 2.1 znajduje się pod adresem: https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-pl.

Wszystkie zgłaszane sugestie będą na bieżąco zbierane i analizowane, a ostateczne uzgodnienia zostaną odnotowane w specjalnej wiadomości e-mail podsumowującej konsultacje.

To już ostatnia prosta do zatwierdzenia oficjalnego polskiego tłumaczenia WCAG 2.1. Dlatego postarajmy się aby dzięki tym konsultacjom aktualna wersja standardu dostępności w naszym ojczystym języku była możliwie najlepiej dopracowana.

Autor: Mikołaj Rotnicki

Specjalista ds. dostępności – „ewangelista”, szkoleniowiec, konsultant, audytor. Propagator filozofii uniwersalnego projektowania. Współtwórca rozwiązań i aplikacji mobilnych wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku. Autor artykułów i publikacji poświęconych dostępności i nowoczesnym technologiom asystującym. Pasjonat urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.

Dodaj komentarz