Kategorie
Standardy

Zaproszenie do konsultacji polskiego tłumaczenia WCAG 2.1

Do 3 grudnia 2020 r. potrwają otwarte konsultacje tłumaczenia WCAG 2.1 na język polski. Każdy może zgłosić swoje uwagi.